เลือกหน้า

TEAM

Founder & Director

วิทยา แสงอรุณ

Vitaya Saeng-Aroon

พี่ยอด | Yord
Founder 
Director 

พลวัฒน์ วริทธิ์นันทกุล

Ponlawat Varitnantakul

พี่พล | Pon
Executive Director
Accounting and Finance Department

สราวุธ บูรพาพัธ

Sarawut Burapapat
พี่โก้ | Go

Executive Director
Corporate Communications Department

TEAM

Music Director

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ

Vuthipand Pongtanalert

ครูต้ย | Kru Tui – Music Director

มนต์ศักดิ์ ตันอิสระกุล

Monsak Tanisarakul

พี่เอก | Eak – PIANO

ศุภเศกข์ แสนมโน

Supasek Sanmano

พี่คิม | Kim  – SOUND ENGINEER

ฉัตรเฉลิม นามวงศ์พรหม

Chatchalerm Namwongprom

พี่ฉัตร | IChat – Vocal Coach

ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ

Sarupong Sutprasert

พี่โซ่ | Zoe – Vocal Coach 

ฌอห์น รชตโสรัจจ์

Sean Ratchatasorach

พี่โอ๊ค – Oak

วัณณะพงศ์ ฤทธิวรรณ

Wannapong Rittiwan

โต๊ตโต้ – Totto

ภาดนุ จั่นประดับ

Padanu Chanpradab

พี่อาร์ท – Art

จาตุรันต์ เหล่านครธรรม

Charturan Laonakhontham

เคนนี่ – Kenny

ศศิวิรัล กัญสิริจารุพงษ์

Shashiviraln K.siricharupongse

ปูเป้ – PouPe

วิทยา อัสดงษ์

Witaya Assadong

เล็ก – Lek

กมลชัย แจ้งกระจ่าง

Kamolchai Jangkrajarng

กอล์ฟ – Golf

ศิรพัส ชัยโชติรานันท์

Sirapas Chaichotiranant

โน๊ต – Note

ศิรพัชร์ ไวเกษตรกรณ์

ฮารอย| รุ่น 2
TENOR

จาตุรันต์ เหล่านครธรรม

เคน | รุ่น 1
TENOR

ณัฐติพงษ์ บุญพ่วง

Nattipong Boonpuang

ต่อ – Tor

ภาณุพงศ์ เกตุจินดา

Panupong Ketjinda

โอโจ้ – Ojo

อัฐวีร์ ภูชิตวสุอังกูร

Auttawee Bhuchitwasuaungkul
นิว – Neuvo

รชต ทองสมบูรณ์

Rajta Thongsonboon

หมี่ซั่ว – Aun

อธิวัฒน์ นุเว

Athiwat Nuwe

ม่อนแจ่ม – Mond